Att tänka på vid adressändring

Eventuell adressändring är viktigt information till föreningen.

Vänligen informera kassören genom brev eller e-post om ny adressuppgift. Kontaktuppgifter till kassör och övriga styrelsemedlemmar finner ni under fliken ”Styrelsen” i vänsterspalten på hemsidan.

OBS! Adressändringar får ej ske på inbetalningskortet avseende årsavgiften!

Se även information om ägarbyte.