Ölmanäs Ringväg

Denna väg förvaltas och sköts av Trafikverket (f.d Vägverket). Ölmanäs Ringväg är delvis av undermålig kvalitet och detta påpekar vi regelbundet till Trafikverkets ansvarige i Halland. Vid klagomål på underhåll eller vid skador och trafiksäkerhet hänvisar vi till Trafikverket Driftområde Kungsbacka, med telefonnummer 0771-921 921.