Styrelse

Dina kontakter i Styrelse & Valberedning

Ordförande
Kenth Gamhed
Carl Bondes Väg 2
439 54 Åsa
Ansvarsområde: Avtalsfrågor, vägunderhåll mm.
e-mail: kenth(@)asasamfallighetsforening.se

Vice Ordförande
Arne Magnusson
Motellvägen 3
439 54 Åsa
Ansvarsområde: Grönytor, lekplatser, hårdbeläggning
e-mail: arne(@)asasamfallighetsforening.se

Kassör 
Christina Sundberg
Bögatan 41C
412 72 Göteborg
Ansvarsområde: Ekonomi, fakturafrågor
e-mail: christina(@)asasamfallighetsforening.se

Sekreterare
Andreas Bragd
Norra Stallåsliden 6
439 54 Åsa
Ansvarsområde: Hemsida, information
e-mail: andreas(@)asasamfallighetsforening.se

Ordinarie Ledamot
Bo Svensson
Vita Bergsvägen 7
439 54 Åsa
Trafiksäkerhet, snöröjning vägsträckor öster om Varbergsvägen, söder om Åsa Camping, Carl Bondes väg, Motellvägen samt del av Åsa Bäckväg från Stenviksvägen norrut i höjd med Shell, vägunderhåll
e-mail: bos(@)asasamfallighetsforening.se

Suppleanter
Stig Olsson
Centrumvägen 8E
439 54 Åsa
Ansvarsområde: Snöröjning övriga ytor förutom de som handhas av Bo Svensson.
e-mail: stig(@)asasamfallighetsforening.se

Axel Otterstedt
Duvekullevägen 16
439 53 Åsa
Ansvarsområde: Trafiksäkerhet, vägunderhåll.
e-mail: axel(@)asasamfallighetsforening.se

Valberedning
Stig Norfeldt
e-mail: stig.norfeldt(@)gmail.com
Ulf Ackefur
e-mail: u.ackefur(@)telia.com