Styrelse

Dina kontakter i Styrelse & Valberedning

Vill du kontakta någon eller några i Styrelse eller Valberedning kopierar du e-mailadressen och tar bort ( ) runt @-tecknet innan du skickar. Adresserna nedan är inte klickbara för att minska mängden skräppost. 

Ordförande
Kenth Gamhed
Carl Bondes Väg 2
439 54 Åsa
Ansvarsområde: Avtalsfrågor, kommunfrågor, vägunderhåll mm.
e-mail: kenth(@)asasamfallighetsforening.se

Vice Ordförande
Örjan Öman
Hästholmsvägen 17
439 53 Åsa
Ansvarsområde: Vinterväghållning, vägunderhåll.
e-mail: orjan(@)asasamfallighetsforening.se

Kassör 
Christina Sundberg
Bögatan 41C
412 72 Göteborg
Ansvarsområde: Ekonomi, fakturafrågor, andelstal.
e-mail: christina(@)asasamfallighetsforening.se

Sekreterare
Andreas Bragd
Norra Stallåsliden 6
439 54 Åsa
Ansvarsområde: Hemsida, information.
e-mail: andreas(@)asasamfallighetsforening.se

Ordinarie Ledamot
Bengt Kristensson
Pölagårdsvägen 52
439 54 Åsa
Grönområden – främst skogsområdena, lekplats.
e-mail: bengt(@)asasamfallighetsforening.se

Suppleanter
Axel Otterstedt
Duvekullevägen 16
439 53 Åsa
Ansvarsområde: Juridik, trafiksäkerhet.
e-mail: axel(@)asasamfallighetsforening.se

Freddy Sylvenius
Hästholmsvägen 41
439 53 Åsa
Ansvarsområde: Grönområden, trafiksäkerhet.
e-mail: freddy(@)asasamfallighetsforening.se

Stefan Brisme
Polisvägen 11
439 54 Åsa
Ansvarsområde: Vägunderhåll, trafiksäkerhet.
e-mail: stefan(@)asasamfallighetsforening.se

Valberedning
Ulf Ackefur
e-mail: u.ackefur(@)telia.com