Sista delen av Pölagårdsskogen påbörjad

Föreningen har under vintern och våren röjt ”Pölagårdsskogen” tillsammans med Södra Skog. Visst handarbete har utförts av styrelsens medlemmar och även såsom ett ”Operation Dagsverke” av 11 barn och ungdomar från Åsaskolan. Kungsbacka Kommun har tillsammans med föreningen i dagarna påbörjat renovering och återställning av diket genom skogen för att på så vis eleminera stillastående vatten.

Arbetet beräknas vara klart under vecka 24.

Åsa Samfällighets Förening har påbörjat arbetet med sin nya Hemsida på Internet.

Nu har vi påbörjat arbetet med vår ny Hemsida, vi hoppas att den skall vara i drift och så klar som en hemsida nu kan bli i början, mitten av April 2004. Vi kommer att anstränga oss hårt för att sedan hålla den uppdaterad med all den informationen som du som medlem kan tänkas behöva. Skriv gärna i Gästboken och berätta vad du tycker, lägg in förslag om innehåll etc.