Ansökan om kommunalt stöd för upprustning av lekplatser

Styrelsen har diskuterat möjligheten att ansöka om kommunalt bidrag för upprustning av den lekplats som Åsa Samfällighetsförening ansvarar för.

Beslut har fattats om att inte lämna in ansökan vilket grundas på följande:

Kungsbacka Kommun kommer att lämna bidrag om maximalt 100.000 kr fördelat på samtliga kommunala lekplatser för vilka ansökan inkommer. Bidraget avser enbart rent materialinköp och maximalt 50% av detta. Det innebär att föreningen själv får bekosta 50% samt den totala arbetskostnaden för den entreprenör som genomför arbetet.

Det möjliga bidraget från kommunen är baserat på ovanstående inte rimligt stort för att en upprustning skulle bli väsentlig och de kostnader som föreningen själv skulle få stå för finns det inte ekonomi till idag. Utöver detta skulle även det årliga underhållet öka vilket skulle medföra extra kostnader.