Årets beläggningsarbeten avslutade

Årets beläggningsarbete som utförts av företaget Svegrund från Halmstad har avslutats. Slutbesiktning har skett V.44 och efter detta har stödkanter lagts ut. Ny översyn kommer att ske efter vintern och eventuella reparationer sker i april-maj 2006.