Asfaltering klar.

P.g av dåligt väder har hårdbeläggningen dragit ut på tiden, men är nu klar i enlighet med det som beslutades på årets föreningsstämma. Besiktning av entrepenad återstår och kommer att utföras snarast efter helgerna.

Läs mera under beläggningsarbeten.