Asfalteringsarbeten hösten 2009

Samtliga beslutade och upphandlade asfalteringsarbeten för hösten 2009 är nu slutförda. Endast smärre justeringar återstår vilka kommer att vara utförda under november månad.