Asfaltsarbeten fortgår

De pågående asfalteringsarbetena fortgår och delar av Pölagårdsvägen, Underåsavägen och Åsa Bäckväg med flera är nu slutförda. Förberedande arbeten med avledning av vatten på Stenviksvägen är också genomförda för att försöka hindra att regnvatten driver ner grus och sand från Stenviksvägen till Motellvägen via stigen genom skogsdungen.