Beläggningsarbetet äntligen avslutat

I och med sättning av en ny dagvattenbrunn i Kumlabacken är det arbete som beslutades på föreningsstämman 2006 avslutat. Under våren kommer en ny översyn att göras och skador i beläggning att repareras.