Beläggningsarbetet Et.1 avslutat

Det beslutade beläggningsarbetet är avslutat. En fortsättning kommer att göras om budgeten medger detta efter vintersäsongen i samband med ev reparationer.