Beläggningsarbetet påbörjas inom kort

Första delen av hårdbeläggningsarbetet påbörjas inom kort. Entreprenör är Sandahls Grus & Asfalt. Höstarbetet innebär beläggning av hela gator eller del av gator. Berörda under hösten är: Södra Stallåsliden, Havsbadsvägen, Duvekullevägen, Badviksvägen, Hästholmsvägen, Kvarnvägen, Berndt Anders väg, Klinnekärrsvägen. Under våren kommer eventuella reparationer att utföras samt beläggning på beslutade gator i enlighet med 2008 års stämmoprotokoll.