Besiktning, åtgärd och reparation av skador på vägar och gångbanor.

Den gångna vintern har gått mycket hårt åt våra hårdbelagda ytor. Föreningen kommer göra en besiktning och enligt rimlig prioritering påbörja åtgärd och reparation steg för steg av alla de skador som uppkommit. Detta är enormt kostsamt och föreningen är tvingade att ta ekonomin i stort beaktande vilket vi ber alla medlemmar ha förståelse för.