Beslut om 30 km/h inom samfälligheten

På begäran av Åsa Samfällighets Förening har Tekniska nämnden och Länsstyrelsen fattat beslut om införande av en högsta hastighet om 30 km/h. Beslutet gäller fr.o.m 041005 och vilka vägar som omfattas kan du läsa under Trafiksäkerhet och här nedan. För skyltning ansvarar Kungsbacka Kommun.