Driftstörning av hemsidan!

Det föreligger just nu vissa driftsstörningar avseende administrationen av hemsidan vilket vi söker lösning via vår leverantör av. Därav är det i dagsläget inte möjligt att lägga upp information i form av dokument på hemsidan men Gästboken fungerar.

Styrelsen