Ekstas byggnation vid Åsa Villaväg 46

Tidigare erfarenheter av passivhusbyggnationer utnyttjas och vidareutvecklas när Eksta bygger nytt i Åsa.

Inflyttning är planerad till 2010 och den preliminära storleksfördelningen är:

8 st 3 rok – ca 82 kvm;

6 st 4 rok – ca 97 kvm;

6 st 2 rok – ca 62 kvm

För den som är intresserad hänvisar vi till: http://www.eksta.se