Farthinder demonterat

Farthindret på krönet av Stenviksvägen är nu tillfälligt demonterat under vinterperioden då det riskerar att bli skadat vid eventuell snöröjning. Återmontering kommer att ske då vintern är över.