Flisutläggning slutförd, häck vid Varbergsvägen.

Arbetet med att lägga flis vid häcken norr om Shell längs Varbergsvägen är nu slutförd.