Föreningen ser över skyltning längs Södra Gångbanan

Styrelsen kommer att under sommaren låta se över skyltningen längs Södra Gångbanan och dess anslutningar i sin strävan efter en utökad trafiksäkerhet inom samfälligheten.