Förrättning av Ölmanäs 7:71 Bråtavikens Båtsällskap

Lantmäteriet har nu tilldelat Ölmanäs 7:71 Bråtavikens Båtsällskap nytt andelstal genom förrättning.