God betalningsmoral i Åsa

Det är mycket glädjande att betalningsmoralen till vår gemensamma samfällighetsförening är så god.

Vid dags dato är det enbart en av våra medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift.

/Styrelsen