Häck vid Åsa Gärdesväg

Arbetet är i dagarna påbörjat av anlitad entreprenör och häcken kommer av tekniska skäl att klippas strax ovan mark. Ett par av närboende utvalda träd kommer att bevaras och arbetet kommer att avslutas inom kort.