Handlingar inför Föreningsstämman 2016

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar inför stämman. Dokumentet ”Budget 2016/2017” är fram till stämman ett budgetförslag.