Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2017

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2017/2018” är fram till stämman ett budgetförslag.

/Styrelsen