Införande av papperskorgar

Införande av papperskorgar är en återkommande fråga genom åren. Styrelsen kommer återigen undersöka kostnadsbilden för detta baserat på en tömningsfrekvens om 1 gång per vecka.