Inkommen klandertalan mot stämmobeslut om Duvekullevägen.

Boende berörda av stämmobeslutet rörande Duvekullevägen har kommit in med klandertalan till Vänersborgs Tingsrätt. I avvaktan på Tingsrättens beslut i frågan kommer ingen åtgärd baserad på stämmobeslutet ske.

Styrelsen