KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening. Stämman hålls på Idrottsgården i Åsa onsdagen den 17:e augusti kl. 19.00. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20:e juli. Välkomna önskar styrelsen