Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 20/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 6/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan alternativt i föreningspärmen på Åsa Bibliotek.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen