Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålles den 18:e augusti 2004 på Idrottsgården i Åsa kl 19.00.  Kallelse kommer att ske genom annonsering i Göteborgsposten och Norra Halland samt via anslag i Åsa.  Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20:e juli.