Klippning av häck längs Åsa Gärdes Väg

Föreningen kommer att klippa häcken längs Åsa Gärdes Väg ned till en höjd av 70 cm ovan mark. Arbetet kommer att utföras omgående av anlitad entreprenör.