Motioner till Föreningsstämman 2016

På sidan ”Årsmötesprotokoll” finns nu inkomna motioner till föreningsstämman 2016 att tillgå.

/Styrelsen