Nedläggning av luftledning i mark

Tidigare aviserade arbeten med nedläggning av tidigare luftledning i mark, som utförs av Infratek, påbörjades i början av veckan. De berörda vägarna inom samfälligheten är; Övre Villavägen, Villavägen, Karl Bergs Väg, Åsa Bergsväg och Åsa Skogsväg.