Ny vattenledning vid Havsbadsvägen.

Ny vattenledning kommer med start vecka 4 2011 byggas i Kungsbacka Kommuns regi. Se vidare information i avdelningen ”Belysning och VA” i vänsterspalten.