Nya kontaktpersoner vid frågor om snöröjningsärenden.

Under vinterväghållningsperioden inkommer enormt många förfrågningar om snöröjningsarbetet. För att dessa skall besvaras på ett effektivare sätt har en uppdelning gjorts där kontaktperson för respektive vägsträckor definierats på kontaktsidan för Styrelsen.