Ombyggnad av lågspänningsnätet på Hästholmen

Fortum kommer att påbörja ombyggnad av lågspänningsnätet på Hästholmen under februari-06. Elkablar kommer att grävas ner och stolpar tas bort. Även Skanova har beslutat att sanera i området vilket kommer att innebära att alla luftledningar och stolpar skall tas bort. M.a.o mycket grävning i gatumark och på tomtmark.

Möte 051214 med Elektro-Sandberg och Comeva som är Fortums och TeliaSoneras entreprenörer. Schaktentreprenören VEKA från Falkenberg står för all grävning. Man räknar med att allt arbete utförs på 8 veckor och skall vara slutbesiktigat 050501

Berörda gator är:
Duvekullevägen, Hästholmsvägen, Borgaråsvägen, Havsstigen, Åsa Snäckväg (Öst) Åsa Jättegrytsväg och Fimmerstadsvägen.

Du kan se arbetsritningen här:

Elritning