Önskemål om uppmärksamhet för Gångfartsområde längs Åsa Stationsväg.

I kommunens regi har skyltning enligt gällande bestämmelser för Gångfartsområde (vägmärke E9) sedan en tid tillbaka satts upp i norra delen av Åsa Stationsväg förbi f d Åsa blommors lokal.

Föreningen vill göra alla medlemmar uppmärksamma på vad denna skylt betyder: I korthet innebär skylten att all fordonstrafik (även cyklar) skall ske på den gåendes villkor och att framfart inte få ske fortare än den gående.