Pågående byggnation om dagvattenhantering

Arbetena fortgår när det gäller byggnationen av dagvattenhanteringen i Åsa vilken utförs av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning. Arbetena beräknas vara avslutade under hösten 2009 och för den som är intresserad av närmare information kan kontakta Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning i ärendet.