Påminnelse om ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls på idrottsgården i Åsa onsdagen den 17e augusti kl 19.00