Protokoll för 2018 års ordinarie föreningsstämma

Justerat protokoll för 2018 års ordinarie föreningsstämma hittar du nu under ”Årsmötesprotokoll”.