Ringvägen från rondellen breddas!

Kungsbacka Kommun har beslutat bredda Ringvägen från Pölagårdsvägen ner till rondellen. Ansvaret för denna väg har Vägverket och den kommer att breddas med 0,5 meter samt nya bussfickor kommer att anläggas.