Rivning inför byggstart av Åsa Seniorboende

Rivningen av den tidigare bilverkstadens lokaler vid platsen för det kommande Åsa Seniorboende har påbörjats och är redan långt gånget.