Så gott som klar……..

Nu är hemsidan nästa klar, vi avvaktar ett beslut från styrelsen och sedan lämnas ansvaret för uppdateringar och innehåll över till föreningen.