Samarbete med Hulta Vägförening

Åsa Samfällighetsförening och Hulta Vägförening kommer i samarbete röja sly där del av föreningarnas område gränsar till varandra. Arbetet beräknas utföras under våren.