Snöröjning av vägsträcka längs restauranger i centrala Åsa

På förekommen anledning förtydligas härmed att den vägsträcka som går parallellt med Varbergsvägen och som har sin dragning förbi de centralt belägna restaurangerna och andra affärslokaler söder om Åsa Hembageri inte ingår i samfälligheten GA:8 och därav inte underhålls sommar- eller vintertid i Åsa Samfällighetsförenings försorg.