Snöröjning där trottoar finns!

Åsa Samfällighetsförening kommer i händelse av att den förestående vintersäsongen leder till stora mängder snö tillämpa s k Norrlandsplogning.

Detta innebär att snöröjningsentreprenörer använder trottoarer för avstjälpning av snömassor för att därigenom kunna hålla bredare körbana farbar för bästa framkomlighet.

Viktigt att tänka på är att trafikanter såsom gående som normalt använder trottoar genom detta kommer att nyttja körbanan istället.

Styrelsen vädjar därför till extra försiktighet och hänsyn från förare av allehanda motorfordon.

Bakgrunden till detta tillvägagångssätt är att Kungsbacka Kommun inte tillåter dumpning av snömassor på annan plats utan att detta skulle medföra extra höga kostnader för föreningen.

Följande vägsträckor kommer att beröras:

Motellvägen
Carl Bondes väg
Stenviksvägen, del av
Åsa Bäckväg, del av

Styrelsen