Stämma 2009

Datum för årsstämman är satt till onsdagen den 19 augusti kl. 19.00.

Plats för stämman kommer att aviseras genom kallelse enligt föreningens stadgar.

Vid stämman kommer stadgeändring att göras från Åsa GA:6 till Åsa GA:8.