Tidsbegränsning 30-zon vid Åsa Gårdsskola

Styrelsen har från föreningsstämman fått i uppdrag att med Trafikverket undersöka möjligheten att införa relevant tidsbegränsning för den 30 km/h zon som gäller vid sträckan på Varbergsvägen utanför Åsa Gårdsskola.