Utförande av motion nr 7 vid föreningsstämman 2011.

Utförande av motion nr 7, farthinder, enligt beslut på föreningsstämman 2011 är slutfört.