VIKTIGT! Skötsel av häckar och planteringar

Styrelsen vill påminna alla fastighetsägare inom samfällighetsföreningen om vikten av att alla häckar och planteringar som skymmer eller kan komma att skymma sikt eller växa ut över tomtgräns etc skall beskäras för att uppfylla kommunens krav på trafiksäkerhet.