Om Oss

Åsa Samfällighetsförening är namnet på det som tidigare var Åsa Vägförening. Ursprungligen fanns två vägföreningar, Åsa Östra som bildades 1 oktober 1962 och Åsa Västra som bildades den 15 oktober 1962. Den 26 november 1991 slogs dessa samman och man bildade Åsa Vägförening. Genom en ny förrättning bildades 2000 Åsa Samfällighetsförening som per 1 oktober 2022 har 1195 st fastigheter som medlemmar vilka genererar 1720 st andelar.

VIKTIG INFORMATION till fastighetsägare beträffande ny-, om- eller tillbyggnad av fastigheten eller andra anläggningsarbeten:

Vänligen kontakta Styrelsen i god tid före entreprenader eller dylikt av ovanstående karaktär påbörjas för tillstånd ifall du önskar använda Samfällighetens vägar eller har önskemål om uppställning av container, byggbod eller liknande utanför din egen tomtmark.

Förbesiktning sker av Styrelsen och den som är fastighetsägare är ansvarig för att tillstånd erhållits före arbetet påbörjats.

Det åligger fastighetsägaren att själv säkerställa och ta ansvar för att rätt andelstal är registrerat när en fastighet förändras eller om nyttjandet förändras (exempelvis sommarbostad som hyrs ut vintertid).